INWESTOR ZASTĘPCZYRosnąca konkurencja zmusiła nas do wymyślenia usługi Inwestora Zastępczego na nowo.  

Wyrywając włosy z głowy, popijając kawę i uznając sen za pożywkę dla słabych – zrobiliśmy to.

Przebudowaliśmy system działania Inwestora zastępczego, biorąc za priorytet zwiększenie zysków płynących z inwestycji bez utraty jakości jej obsługi.

W ten sposób powstała nasza autorska usługa, która pozwala nam konkurować z Generalnym Wykonawstwem będąc tylko aż Inwestorem Zastępczym.

Każda inwestycja rządzi się swoimi prawami, lecz to my je ustalamy.

KROK PO KROKU

Wszystkie inwestycje zaczynają się od wizji, to pierwszy nieformalny etap realizacji inwestycji, który ma swój początek w głowie inwestora. Rodzący się pomysł szybko ewoluuje, napędzając inwestora do działań.

Przeprowadzamy wywiad z inwestorem w celu uzyskania jak największej ilości informacji oraz założeń. Opracowujemy studium wykonalności oraz przeradzamy wizję w projekt koncepcyjny.

 

 

Do wykonania projektu koncepcyjnego angażujemy własną jednostkę projektową lub już na tym etapie przeprowadzamy konkurs ofert na wyłonienie biura projektowego, które wykona pełnobranżową dokumentację projektową inwestycji..

Kiedy wizja wydostaje się na światło dzienne na podstawie wykonanego studium wykonalności tworzona jest koncepcja, za której powstanie odpowiada pojedynczy architekt lub biuro projektowe. Na tym etapie wstępnie ustala się formę i funkcję obiektu oraz jego usytuowanie.

To na jej podstawie będą wyceniane dalsze prace projektowe.

Najkorzystniej jest, gdy fazę projektową prowadzi biuro odpowiedzialne za koncepcję. Można w ten sposób ograniczyć niedomówienia oraz koszty kontraktując te usługi w pakiecie. Biuro projektowe ma za zadanie stworzyć projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Bazując na własnym doświadczeniu, przepisach oraz informacji płynących z rynku budowlanego przygotowujemy szczegółowy kosztorys inwestorski, który pozwoli ocenić potrzebny kapitał.


Ponownie analizujemy możliwości oraz zagrożenia, tym razem pod kątem stricte techniczno -logistycznym. Wszystkie zagrożenia przewidziane przed rozpoczęciem inwestycji pozwalają zaoszczędzić czas, który w trakcie prac przeznaczono by na rozwiązanie powstałego problemu.

Kluczowe na tym etapie jest poznanie koszów realizacji zaprojektowanego budynku / obiektu. W tym celu opracowuje się szczegółowy kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. Powyższe opracowanie określi nakład finansowy konieczny do zrealizowania inwestycji oraz posłuży jako cenny “odnośnik” przy porównywaniu ofert potencjalnych wykonawców.

Równie ważną kwestią jest utworzenie budżetu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, który oceni czas potrzebny na wykonanie robót oraz jak należy rozłożyć finansowanie inwestycji. Tworzona jest polityka oraz strategia realizacji inwestycji. Nie ma co ukrywać, to ważne kwestie, często decydują o “być, albo nie być” przedsięwzięcia. 

Realizujemy inwestycje w 2 formach: GENERALNEJ oraz PAKIETOWEJ. Bez względu na to czy na prace realizuje generalny wykonawca czy wielu wykonawców konieczna jest jednostka koordynująca przebieg procesu budowlanego.  Dla każdego prócz Inwestora bezpośredniego oraz Inwestora zastępczego, dla których powodzenie inwestycji jest kluczowe, to tylko kolejna “robota”.


Na każdym etapie realizacji inwestycji, działając w imieniu i dla inwestora bezpośredniego korzystamy ze wsparcia działu prawnego, który pilotuje daną inwestycję od momentu rozpoczęcia naszych działań aż do samego ich zakończenia.

Po zakończeniu etapu przygotowania inwestycji należy przystąpić do jej realizacji.

Zgodnie z założoną strategią, kolejnym krokiem jest wybór Generalnego Wykonawcy bądź zakontraktowanie pakietów robót przeznaczonych dla wyspecjalizowanych firm Wykonawczych.

W etapie realizacji inwestycji kluczowe jest odpowiednie zarządzanie projektem i koordynacja międzybranżowa, w szczególności podczas realizacji pakietowej.

Jednakże włożony trud się opłaca przekładając się na wymierne wyniki finansowe.  

Często nie doceniana część każdego projektu, współistniejąca w zasadzie od koncepcji po obsługę gwarancyjną inwestycji to obsługa prawna. 
Każdy zna powiedzenie “Umowy są na złe czasy”, niestety czasy pokazują, że są złe zawsze dla źle skonstruowanych umów, nie chroniąc interesów inwestora.
Warto więc zadbać o odpowiednie zabezpieczenie również tych kwestii.

 

 

Zapewniamy obsługę również po finalizacji inwestycji. Odpowiadamy za zarządzanie obiektem, jego utrzymanie, a również kwestie odpowiedzialności w kwestii gwarancji firm wykonawczych.

Ostatnim etapem jest zapewnienie odpowiedniej obsługi gwarancyjnej. Świat nie jest idealny, a popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ważne by w umiejętny sposób je minimalizować oraz natychmiastowo reagować, kiedy w ich wyniku powstanie wada lub usterka. 

To istotne zarówno z punktu widzenia odbiorcy, dla którego w pocie czoła realizujemy inwestycję, jak i dla nas samych, bo przecież nasze realizacje to nasza wizytówka.

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.