Stabim.pl

INWESTOR ZASTĘPCZY

Polega na realizacji inwestycji przez jednego, generalnego wykonawcę, który wykonuje wszystkie roboty i odpowiada za organizacje budowy, a rolą inwestora pozostaje kontrola jego działań. Największą korzyścią z wyboru realizacji inwestycji w tym systemie jest przeniesienie części ryzyka związanego z inwestycją na generalnego wykonawcę. To generalny wykonawca uwzględnia ewentualny wzrost cen robocizny czy materiałów w swoim budżecie. Dodatkową korzyścią jest mniejsze zaangażowanie samego inwestora w cały proces gdyż rozmowy, negocjacje, rozliczenia czy narady są prowadzone tylko z jednym podmiotem, przez co inwestor może się skupić na innych swoich działaniach. Rolą inwestora zastępczego jest zorganizowanie procesu w fazie przygotowania inwestycji, aż do wyłonienia generalnego wykonawcy, późniejsza kontrola całego przedsięwzięcia oraz generalnego wykonawcy. Końcowe rozliczenie inwestycji i przekazanie budynku Inwestorowi do użytkowania.

REALIZACJA GENERALNA

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/Realizacja_generalna.jpg

Polega na realizacji inwestycji przez kilku, a często nawet kilkudziesięciu wykonawców pozyskiwanych i nadzorowanych przez Inwestora Zastępczego. Ilość wykonawców jest zależna od ilości pakietów na jakie podzielimy cały zakres robót. Największą korzyścią z realizacji pakietowej jest pominięcie Generalnego Wykonawcy, a precyzyjniej marży generalnego wykonawcy, która najczęściej wynosi ok. 10%. Inwestor co najmniej połowę tej wartości jest w stanie zaoszczędzić realizując inwestycje pakietowo. Dodatkowo należy wspomnieć, że sam Inwestor właściwy ogranicza się do kontaktu tylko z Inwestorem Zastępczym, który przejmuje również funkcję kontrolną wykonawców. Dodatkowo Inwestor ma pełną kontrolę oraz swobodę w działaniach podczas trwania już samej budowy, bez konieczności dodatkowych negocjacji i aneksów do umowy z generalnym wykonawcą. Rolą Inwestora Zastępczego jest zorganizowanie całego procesu inwestycyjnego od koncepcji po przekazanie do użytkowania, a nawet w okresie gwarancji. To Inwestor Zastępczy zajmuje się zatrudnieniem całej kadry nadzorującej i koordynującej prace wykonawców poszczególnych pakietów. On również pozyskuje wszystkich wykonawców i dostawców.

REALIZACJA PAKIETOWA

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/Realizacja_pakietowa.jpg