Tomasz Sołtys

607-700-339
tomasz.soltys@stabim.pl

Michał Tracz

607-700-343
michal.tracz@stabim.pl

Kamil Maślanka

607-700-346
kamil.maslanka@stabim.pl

Katarzyna Kalukiewicz

Kierownik Sprzedaży
607-700-435
katarzyna.kalukiewicz@stabim.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

STABIM Building Supervisor

Ul. Zadworze 77, 32-052 Radziszów

NIP: 944-226-58-69 REGON: 384661994

e-mail: biuro@stabim.pl

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.