Stabim.pl

USŁUGI INŻYNIERSKIE

Wykonujemy przeglądy roczne oraz pięcioletnie w pełnym zakresie tj. konstrukcyjno-budowlanym, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. Zgodnie z Prawem Budowlanym obiekty budowlane muszą być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli. Jest to niezbędna czynność aby cieszyć się bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym budynkiem.

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/przeglady_okresowe_budynkow.jpg

Wszystkie roboty budowlane po ich zakończeniu powinny być zweryfikowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną osobę. Pozwala to uniknąć późniejszych problemów z użytkowaniem budynku czy jego wyposażenia. Odbiorowi powinny zostać poddane również wszystkie roboty ulegające zakryciu. Czyli takie, których nie ma możliwości zweryfikowania po ich zakryciu przez późniejsze roboty.

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/odbiory_robot_budowlanych.jpg

Opinia budowlana to opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego elementu, części lub całego budynku. Opracowanie wykonywane na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, dokumentacji, wniosków oraz dokonanej na ich podstawie analizie problemu. Opinia nie zawiera szczegółowych badań czy odkrywek badanego elementu. Więc jest wykonywana na podstawie widocznego stanu budynku.

OPINIE BUDOWLANE

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/opninie_budowlane.jpg

Ekspertyza budowlana to opracowanie, podobnie jak opinia techniczna zawierające ocenę stanu technicznego elementu, części lub całego budynku. Natomiast zasadniczą różnicą wyróżniającą ją jest podstawa, na której ekspertyza się opiera.  Mianowicie, ekspertyza opracowywana jest na podstawie wykonanych badań, odkrywek, obliczeniach oraz oczywiście na podstawie, przeprowadzonej wizji lokalnej, wniosków oraz dokonanej analizie problemu.

EKSPERTYZY BUDOWLANE

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/ekspertyzy_budowlane.jpg

Inwentaryzacja budowlana jest opracowaniem technicznym mającym na celu odwzorowanie aktualnego stanu budynku. Jest ona tworzona na podstawie pomiarów z natury obiektu. Inwentaryzacja budowlana jest wykonywana w celu określenia gabarytów budynku lub jego części. Jest ona przydatna do rozliczeń najmu powierzchni, rozliczenia podatku od nieruchomości, poznania faktycznych wymiarów zakupionej nieruchomości. Jednak najczęściej inwentaryzacja jest wykonywana przed wykonaniem projektu przebudowy czy rozbudowy budynku.

Co może zawierać inwentaryzacja:

– opis techniczny

– rzuty kondygnacji

– przekroje

– widoki elewacji

– dokumentacja fotograficzna

– schematyczne wizualizacje

INTENTARYZACJE BUDOWLANE

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/inwentaryzacje_budowlane.jpg

Kosztorys, podobnie jak harmonogram rzeczowo-finansowy jest opracowaniem bez którego nie możliwe jest określenie oraz późniejsze utrzymanie na odpowiednim poziomie kosztów i rozliczeń procesu inwestycyjnego. Decydując się na realizację inwestycji każdy myśli o kosztach oraz przygotowaniu odpowiedniego budżetu. Dlatego tak ważne jest wykonanie rzetelnego oraz odzwierciedlającego rzeczywistość kosztorysu danego przedsięwzięcia budowlanego.

Wykonujemy:

– Przedmiary

– Kosztorysy inwestorskie

– Kosztorysy powykonawcze

– Kosztorysy ofertowe

– Kosztorysy zamienne

– Kosztorysy dodatkowe

– Kosztorysy bankowe

– Kosztorysy ubezpieczeniowe

KOSZTORYSY BUDOWLANE

https://stabim.pl/wp-content/uploads/2021/07/kosztorys_budowlany.jpg