OPINIE TECHNICZNE

Opinia techniczna to opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego elementu, części budynku lub całego budynku. Opracowanie wykonanie na podstawie doświadczenia, zdobytej wiedzy i przeprowadzonej wizji lokalnej / wniosków oraz dokonanej na ich podstawie analizie problemu.

Do jej wykonania uprawniony jest konstruktor (Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania) lub rzeczoznawca budowlany.

Elementem uzupełniającym opinię techniczną może być Inwentaryzacja Budowlana.

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.