Z naszej autorskiej analizy wynika, że na Krakowskim rynku deweloperskim czynnie działa prawie 200 deweloperów. Sporo, jednak ta liczba w stosunku do liczby mieszkań oddawanych co roku do użytkowania w Krakowie wydaje się niewielka – jest to ok. 15 000 mieszkań.

Olbrzymia liczba dostępnych mieszkań, rodzi olbrzymie możliwości. Dla większości z nas zakup mieszkania jest najważniejszą decyzją oraz najważniejszą transakcją w życiu.

My pomagamy w  tym, aby była ona trafiona. 👍

Oferujemy Państwu profesjonalne sprawdzenie mieszkania / domu / lokalu przed zakupem.

Ocena nieruchomości zachodzi w następujących etapach:

Etap I – Analiza dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Przed wizją lokalną dokonujemy analizy dokumentacji (rzut, przekrój, opis  techniczny)

Etap II – Wizja lokalna na obiekcie. Weryfikacja zgodności stanu faktycznego z dokumentacją projektową. Wykonanie kompleksowego przeglądu lokalu według Protokołu odbioru robót.

Etap III – Z każdego przeglądu zostaje sporządzona opinia techniczna lokalu zawierająca ocenę wszystkich wyżej wymienionych elementów. Omawiamy z klientem wszystkie ujawnione wady i usterki oraz pomagamy przy sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru lokalu.

Poniżej lista sprawdzanych elementów oraz zakres wykonywanych czynności:

 • Weryfikacja rzeczywistej powierzchni lokalu
 • Jakość materiału
 • Grubość spoin
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od pionu
 • Odchylenia od kąta prostego
 • Ogólna estetyka wykonania
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od pionu
 • Odchylenia od kąta prostego
 • Zarysowania / wady tynków
 • Wilgotność
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od poziomu
 • Zarysowania / wady tynków
 • Wilgotność
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od poziomu
 • Dylatacje skurczowe
 • Dylatacje przyścienne
 • Zarysowania
 • Wygląd zewnętrzny
 • Poprawność montażu
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie do pionu
 • Zachowanie dylatacji
 • Jakość spoinowania
 • Estetyka ogólna
 • Poprawność montażu
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od poziomu
 • Zachowanie dylatacji
 • Jakość spoinowania
 • Estetyka ogólna
 • Poprawność montażu
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Odchylenie od poziomu
 • Zarysowania szyb i wady szyb (pęcherze, wżery, ciała obce)
 • Zarysowania i uszkodzenia mechaniczne ram skrzydeł i ościeżnic
 • Rozwieranie i uchylanie (regulacja)
 • Szczelność
 • Zabrudzenia
 • Poprawność montażu
 • Odchylenie od pionu
 • Klasa odporności na włamanie
 • Zgodność wymiarów z przepisami
 • Uszczelki
 • Zarysowania i uszkodzenia mechaniczne
 • Poprawność rozwierania (regulacja)
 • Szczelność
 • Zabrudzenia
 • Poprawność montażu
 • Jakość drzwi
 • Odchylenie od pionu
 • Wymiary
 • Prawidłowość osadzenia
 • Spadki
 • Jakość wykończenia
 • Prawidłowość osadzenia
 • Spadki
 • Jakość wykończenia
 • Uszczelnienia
 • Jakość wykonania
 • Jakość użytych materiałów
 • Odchylenie od płaszczyzny
 • Spadki
 • Uszczelnienie pomiędzy materiałami o różnych właściwościach
 • Ogólna estetyka
 • Jakość wykonania elewacji
 • Jakość, grubość i poprawność ocieplenia w zgodności z projektem i WT
 • Wysokość
 • Stabilność
 • Poprawność wykonania
 • Rozmieszczenie tras instalacji
 • Jakość połączeń
 • Rozmieszczenie punktów czerpalnych, spustów etc. w zgodności z projektem
 • Jakość
 • Poprawność montażu (pion i poziom)
 • Zgodność z projektem (moc, wymiary)
 • Rozmieszczenie tras instalacji oraz tablicy rozdzielczej
 • Sprawdzenie napięcia w gniazdach oraz zwisach kablowych
 • Rozmieszczenie gniazd elektrycznych
 • Pomiary
 • Zgodność koloru z projektem
 • Jakość farb
 • Jakość prac, ogólna estetyka
 • Pomiar głośności w lokalu
 • Pomiary punktów nawiewnych oraz wywiewnych wentylacji

Odbioru lokalu dokonują doświadczeni inżynierowie stosując do tego nowoczesne i w pełni profesjonalne urządzenia pomiarowe:

 • Dalmierz przestrzenny, laserowy LEICA X4
 • Niwelator LEICA NA532
 • Decybelomierz
 • Anemometr
 • Multimetr
 • Wilgotnościomierz
 • Szczelinomierz
 • Kątomierz
 • Mikrometr
 • Suwmiarka
 • Poziomice

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.