Kosztorys inwestorski jest to opracowanie stanowiące kalkulację planowanych kosztów

wykonania robót, zawsze przygotowywany przez Inwestora (lub na jego polecenie) przed ogłoszeniem przetargu.

Służy za podstawę do ustalenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Tym samym ustala się swego rodzaju próg cenowy, dzięki któremu można sprawnie

porównać opłacalność ofert potencjalnych Wykonawców.

Pozwala określić koszt całej planowanej inwestycji poprzez ustalenie cen materiałów budowlanych oraz wynagrodzenia za pracę sprzętu i ludzi. Ponadto pozwala określić koszty wykonania poszczególnych etapów prac, a także koszt wykonania różnych elementów budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.).

Zaletą tego typu kosztorysu jest możliwość finansowego przeanalizowania różnych wariantów rozwiązań budowlanych.

Kosztorys ten jest przygotowany indywidualnie dla każdej inwestycji na zlecenie Inwestora.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w obszarze zamówień publicznych stanowi:

  • dokumentacja projektowa
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)
  • założenia wyjściowe do kosztorysowania ustalone przez zamawiającego
  • ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu (RMS) przyjętych według cen
  • rynkowych oraz tych znajdujących się w aktualnych publikacjach np. SEKOCENBUD,

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.