Kosztorys dodatkowy stanowi podstawę na wykonanie dodatkowej wyceny wszelkich robót nie ujętych w kosztorysie lub dokonania kalkulacji zmian cen jednostkowych kosztorysu ofertowego w celu osiągnięcia wymaganego efektu lub ze względu na pominięcie w kosztorysie, przedmiarze, projekcie. Przygotowywany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego, zazwyczaj poprzedzony protokołem konieczności. Może być sporządzony na wniosek Inwestora lub Inspektorów w oparciu o zasady zawarte w umowie oraz kosztorysie ofertowym.

Kosztorys dodatkowy tworzony jest na podstawie:

  • ustaleń umownych, dopuszczających wynagrodzenie za roboty dodatkowe
  • dokumentacji uzasadniającej słuszność zmian: dziennik budowy, protokół konieczności, projekt aneksu do umowy
  • przedmiaru robót, książki obmiarów (jeżeli wymagana)
  • kosztorysu ofertowego: w zakresie wszystkich czynników wpływających na ustalenie ceny jednostkowej.

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.