EKSPERTYZY

Ekspertyza techniczna to opracowanie, podobnie jak opinia techniczna zawierające ocenę stanu technicznego elementu, części budynku lub całego budynku. Natomiast zasadniczą różnicą wyróżniającą ją jest podstawa, na której ekspertyza się opiera.  Mianowicie, ekspertyza opracowywana jest na wykonanych badań, odkrywek lub/i wykonanych obliczeniach (w zależności od złożoności problemu) oraz oczywiście na podstawie doświadczenia, zdobytej wiedzy i przeprowadzonej wizji lokalnej / wniosków oraz dokonanej analizie problemu.

Do jej wykonania uprawniony jest konstruktor (Inżynier budownictwa posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania) lub rzeczoznawca budowlany.

Ekspertyza techniczna zawiera w sobie podstawową Inwentaryzację Budowlaną.

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.