INŻYNIER KONTRAKTU

Funkcja Inżyniera kontraktu wywodzi się z Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (skrót z j. francuskiego FIDIC). Wbrew dosłownemu brzmieniu inżynier kontraktu nie musi być pojedynczą osobą lecz zespołem specjalistów, uczestniczących w procesie budowlanym.

Odpowiada on za obsługę prawną inwestycji, sporządzanie umów, tworzenie budżetu budowy, kontraktowanie wykonawców robót oraz nadzór nad całym procesem budowy. Bardzo ważnym aspektem jest również zapewnienie płynnego i poprawnego funkcjonowania budowy, również względem przepisów BHP – organizacja zaplecza budowy, usytuowanie oraz ilość żurawi wieżowych, dróg ewakuacyjnych, oszacowanie wymaganej liczby pracowników etc.

Jednocześnie choć wg. obowiązującego Prawa Budowlanego Inżynier Kontraktu nie pełni samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, sprawuje on stanowisko zwierzchnie nad Kierownikiem Budowy, gdyż to do niego należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących losów inwestycji pozostawiając kwestie techniczne Kierownikowi.  

Obowiązki i uprawnienia

  • Przygotowanie inwestycji pod względem prawnym
  • Kontraktowanie wykonawców
  • Organizacja zaplecza budowy oraz stosowanie przemyślanych rozwiązań realizacji budowy
  • Opracowanie budżetu inwestycji
  • Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego
  • Kontrola zaawansowania robót na budowie
  • Weryfikacja pracy podległych pracowników
  • Raportowanie inwestorowi

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.