REALIZACJA PAKIETOWA

Polega na realizacji inwestycji przez kilku, a często nawet kilkudziesięciu wykonawców pozyskiwanych i nadzorowanych przez inwestora zastępczego. Ilość wykonawców jest zależna od ilości pakietów na jakie podzielimy cały zakres robót.

Największą korzyścią z realizacji pakietowej jest pominięcie generalnego wykonawcy, a precyzyjniej marży generalnego wykonawcy, która najczęściej wynosi ok. 10%. Inwestor co najmniej połowę tej wartości jest w stanie zaoszczędzić realizując inwestycje pakietowo. Dodatkowo należy wspomnieć, że sam inwestor właściwy ogranicza się do kontaktu tylko z inwestorem zastępczym, który przejmuje również funkcję kontrolną wykonawców. Dodatkowo inwestor ma pełną kontrolę oraz swobodę w działaniach podczas trwania już samej budowy, bez konieczności dodatkowych negocjacji i aneksów do umowy z generalnym wykonawcą.

Rolą inwestora zastępczego jest zorganizowanie całego procesu inwestycyjnego od koncepcji po przekazanie do użytkowania, a nawet w okresie gwarancji. To inwestor zastępczy zajmuje się zatrudnieniem całej kadry nadzorującej i koordynującej prace wykonawców poszczególnych pakietów. On również pozyskuje wszystkich wykonawców i dostawców.

Mierzymy wysoko...

O tym co robimy mówią nasze realizacje, o tym jak działamy mówią nasi kontrahenci, o tym kim jesteśmy mówią wszyscy.