Realizacja generalna

Polega na realizacji inwestycji przez jednego, generalnego wykonawcę, który wykonuje wszystkie roboty i odpowiada za organizacje budowy, a rolą inwestora pozostaje kontrola jego działań.

Największą korzyścią z wyboru realizacji inwestycji w tym systemie jest przeniesienie części ryzyka związanego z inwestycją na generalnego wykonawcę. To generalny wykonawca uwzględnia ewentualny wzrost cen robocizny czy materiałów w swoim budżecie. Dodatkową korzyścią jest mniejsze zaangażowanie samego inwestora w cały proces gdyż rozmowy, negocjacje, rozliczenia czy narady są prowadzone tylko z jednym podmiotem, przez co inwestor może się skupić na innych swoich działaniach.

Rolą inwestora zastępczego jest zorganizowanie procesu w fazie przygotowania inwestycji, aż do wyłonienia generalnego wykonawcy, późniejsza kontrola całego przedsięwzięcia oraz generalnego wykonawcy. Końcowe rozliczenie inwestycji i przekazanie budynku Inwestorowi do użytkowania.

Mierzymy wysoko - Stabim

Jesteśmy grupą ambitnych inżynierów, którzy z pasji do budownictwa tworzą tę firmę. Wychodzimy naprzeciw firmom działającym w branży budowlanej oraz nieruchomości w celu realizacji koncepcji. Od teraz nie musicie Państwo posiadać w swojej załodze kadry inżynierów i specjalistów branżowych.