Dlaczego warto zatrudnić inwestora zastępczego?

Kim jest inwestor zastępczy?

Inwestor zastępczy jak sama nazwa wskazuje, zastępuje on inwestora, czyli podejmuje za niego określone czynności, do których zobowiązany jest inwestor podczas budowy, a więc ten jest bezpośrednio zaangażowany w budowę. Inwestor zastępczy powinien współdziałać z inwestorem bezpośrednim i w jego imieniu.

 

Obowiązki inwestora zastępczego.

Obowiązki inwestora zastępczego są bardzo szerokie i nie sposób wymienić wszystkie. Należałoby podzielić inwestorów zastępczych na dwa rodzaje. Pierwszy, nazwijmy go kontrolnym, który oczywiście organizuje cały proces inwestycyjny lecz faktycznie ogranicza się do wyłonienia wykonawcy prac projektowych oraz generalnego wykonawcy i kontrolowanie ich działań. Drugim rodzajem jest typ organizujący, tutaj inwestor zastępczy bierz czynny udział w całym procesie od organizacji po bezpośrednie codzienne zaangażowanie swojej kadry inżynierskiej.

Niezależnie od rodzaju inwestora zastępczego do jego obowiązków należą: zaplanowanie inwestycji, pozyskanie nieruchomości, sporządzenie oceny opłacalności oraz założeń do koncepcji projektu. Dalej wyłania wykonawcę prac projektowych, weryfikuje i kontroluje jego działania, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Dalej w zależności od rodzaju systemu realizacji budowy inwestor zastępczy przygotowuje albo proces wyłonienia generalnego wykonawcy, albo sam organizuje cały proces z zapleczem budowy, sporządzeniem harmonogramu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, wyłonieniem wykonawców poszczególnych robót, koordynowaniem ich działań, odbieranie etapów budowy, aż do przygotowania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru końcowego budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ostatnim etapem jest przekazanie nieruchomości użytkownikowi i obsługa w okresie gwarancji.

 

Korzyści zatrudnienia inwestora zastępczego.

Zatrudnienie inwestora zastępczego to przede wszystkim odciążenie inwestora z jego obowiązków, przez co inwestor oszczędza swój czas. Ponadto powierzenie swojej inwestycji w ręce specjalistów w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, gwarantuje profesjonalne wykonanie przedsięwzięcia.

Inwestor zastępczy to też zabezpieczenie swoich interesów, co w efekcie najczęściej przekłada się na faktyczne oszczędności finansowe spowodowanie przewidzeniem pewnych zagrożeń.